SNEZENKA
ubytovani v soukromi
Bukačka
[na úvod]   [výlety]

Bukačka

Národní přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území v Orl. horách. Leží asi 1 km severozápadně od Masarykovy chaty na Šerlichu v nadmořské výšce 910 - 1025 m na hlavním hřebeni v katastru Sedloňov. Zřízena byla v roce 1954 o rozloze 50,74 ha. Rezervaci tvoří pozůstatek zakrslého bukového pralesa s vtroušeným smrkem, klenem a jeřábem (bučiny svazu Acerenion, asociace Aceri-Fagetum). S ohledem na klimatické podmínky tu dvousetleté buky dosahují výšky pouze okolo 15 metrů; právě jen pro nekvalitní dřevo jejich křivolakých kmenů zůstal tento porost ušetřen při drancování lesů Orlických hor v minulých staletích.

Cennou částí rezervace je i rašelinná louka s podložím fylitických rul, rozdělená Jiráskovou cestou zhruba na dvě stejné části. Tato vlhká lučina na podzolech je takzvanou praloukou - to znamená, že již před násilným odlesněním celého pohoří člověkem zde byla bezlesá plocha.

Pro svou druhovou pestrost bývá NPR Bukačka nazývána "botanickou zahradou Orlických hor". Bylo zde nalezeno celkem 294 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných. Rostou zde např. běloprstka bělavá, bledule jarní, oměj pestrý a oměj šalamounek, prha arnika, prstnatec májový a prstnatec listenatý, rosnatka okrouhlolistá, kdysi také bělorozchodník huňatý, sklenobýl bezlistý, svízel sudetský a silně ohrožená tučnice obecná. Zajímavá je houba čapulka bahenní, na smrku roste vzácný choroš ohňovec izabelový aj.

Přes Bukačku a její nejbližší okolí vede naučná stezka "Okolím Deštného", která začíná v Deštném - Zákoutí, pokračuje přes Šerlich, Bukačku a dále přes Sedloňovský černý kříž a končí v Deštném u kostela. Měří přibližně 15 km, má 8 zastavení.